Directie van de opleiding NL  FR  EN  
Home Contact Sitemap Faq

Gerechtelijke politie

police judiciaire

De gerechtelijke thematiek omvat een uitgebreid toepassingsgebied en gaat van informatie over het bestaan van een crimineel fenomeen tot het zoeken naar de waarheid.

De analyse van fenomenen, de vaststellingen op de plaats delict, de bescherming van sporen en aanwijzingen, het vergaren en exploiteren van inlichtingen, het opstellen van processen-verbaal, het opsporen van daders, de verhoren, zijn evenzeer middelen waardoor de politie haar doel kan bereiken: het aan het licht brengen van de waarheid.

Deze hoofdas van het politiewerk integreert de andere politiethema's zoals het beheer van de operationele politionele informatie, de geweldbeheersing of de Excellente Politiezorg.

Door de vereisten van het politiewerk op het terrein is de verdeling van de taken tussen de lokale en de federale politie noodzakelijk. Door deze aanpak is het ook mogelijk de politie-interventies op te splitsen in twee grote complementaire categorieën :

  • het polyvalente luik (eerstelijns)
  • het gespecialiseerde luik (tweedelijns)

 

het polyvalente luik

Het polyvalente luik (eerstelijns) snijdt de grote processen van gerechtelijke politie uit het dagelijkse werk van de politiemensen op het terrein aan. Het richt zich vooral op de interventiepolitie of wijkpolitie uit de politiezones die geconfronteerd worden met de toepassing van begrippen en technieken zoals het verhoor, het opstellen van processen-verbaal, de afstapping ter plaatse, de vaststellingen, …

Dit luik beoogt de politiemensen op het terrein de noodzakelijke basiselementen bij te brengen voor het professioneel uitvoeren van opdrachten van gerechtelijke politie.

 

het gespecialiseerde luik

Het gespecialiseerde luik (tweedelijns) snijdt de meer specifieke gerechtelijke fenomenen of technieken aan. Dit luik bevat de specifieke opleidingen die zich voornamelijk richten naar lokale of federale rechercheurs die een ondersteunende rol vervullen ten aanzien van de eerstelijns politieambtenaren doordat ze het onderzoek op lokaal of supralokaal niveau verderzetten. De opleiding van deze personeelsleden is gericht op meer gespecialiseerde gerechtelijke domeinen zoals de georganiseerde criminaliteit, de recherche, de gedragswetenschappen, de economische en financiële criminaliteit, de technische en wetenschappelijke politie, bijzondere opsporingsmethodes, …

Het PCP gerechtelijke politie waakt over de integratie van deze twee luiken in de organisatie van de opleidingen met gerechtelijk karakter doorheen de basisopleidingen, de functionele en de voortgezette opleidingen.

 

 

 
Laatste update : 11-01-2010