dseo logo

De Nationale School voor Officieren

dseo logo

De Nationale School voor Officieren (DSEO) is een nieuwe school ingericht door de wettelijke teksten m.b.t. de politiehervorming (Wet op de GeÔntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998 en het K.B. van 20 november 2001 m.b.t. de basisopleiding van het personeel van het operationeel kader van de politiediensten gewijzigd door het KB van 20 december 2007).

De School organiseert en verstrekt de basisopleiding van de toekomstige commissarissen en de promotieopleiding van de hoofdcommissarissen. Het gaat hier om algemene opleidingen gericht op :

 • het verwerven van basiskennis met betrekking tot de wettelijke voorschriften en reglementen
 • toepassing van technieken eigen aan de politie
 • toepassing van tactische principes en de uitvoeringsregels voor politionele acties
 • aanleren van gedrags en relationele eigenschappen eigen aan de functie van politieambtenaar

De School verstrekt eveneens voortgezette en functionele opleidingen. Daarnaast stelt ze haar deskundigheid ter beschikking aan alle diensten van de lokale en de federale politie.

Tenslotte staat de school in voor het organiseren van de gecertificeerde opleidingen ten behoeve van het burgerpersoneel van de politie ('CALog') van het niveau A.

De School speelt een actieve rol in het CEPOL - netwerk (Europese politiecollege) door in dit kader cursussen te organiseren, als piloot of als partner van andere Europese landen. Ze is ook actief binnen de Association of European Police Colleges, waarin sommige van onze modules ook toegankelijk zijn voor collega's van de lidstaten.

De School vormt een belangrijke schakel in het succes van de politiehervorming. Buiten het delen van kennis en vaardigheden tijdens de opleiding bevordert ze, en dit is zonder twijfel het belangrijkste, het ontstaan van een nieuwe politiecultuur.

Om dit effect te bereiken gebruikt de school een politiek van openheid. Het docentenkorps, samengesteld uit politiepersoneel, magistraten, professoren en experts, is voornamelijk extern aan de school verbonden. En het is deze zelfde open geest die de basis vormt van de actieve deelname van de School aan de universitaire wereld.

De School leidt al deze acties in nauw overleg met de verschillende partners en zoekt voortdurend naar verbetering.

 

Organigram van de Nationale School voor Officieren

Organigram van DSEO

 

De school in de kijker

documentatie

 

Contact

Nationale School voor Officieren - DSEO
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek

Tel : 02/642.70.55 & 02/642 70 54
Fax : 02/642.70.65

 

Opleiding Gold & Silver Commander - 5de editie van januari tot juni 2015

De wereld beweegt zich steeds nadrukkelijker in een informatiemaalstroom. En die informatie overstroomt niet alleen de straat maar vooral ook de virtuele publieke ruimte - dat beseffen we allemaal. Het is belangrijk om gelijke tred te houden met die maatschappelijke evolutie.

Vanaf 20 januari 2015 organiseert de Nationale School voor Officieren zijn 5de editie van de opleiding "gold & silver commander" met bijzondere aandacht voor "slim informatiebeheer". Heb je al ervaring als Bronze Commander en wil je je kennis als Silver of Gold aanscherpen via een "real life casus", samen met Nederlandse, Luxemburgse en Duitse deelnemers? Schrijf je dan nu in! Nog twijfels? Bekijk dan onderstaand filmpje met de getuigenissen uit een vorige editie.

Met de Nederlandstalige groep wordt dit jaar een 'try out' georganiseerd waarbij er op een nog interactievere manier, op basis van de actieve inbreng van de deelnemers, gewerkt wordt aan het beheer van de informatie-tsunami en de omzetting naar risicogerelateerde intelligence in een real life onderzoekssetting. Indien er goede praktijken worden ontdekt tijdens deze try-out, zullen deze verder verspreid en gecommuniceerd worden binnen de politieorganisatie.

Wat houdt deze opleiding concreet in?

De opleiding is chronologisch opgebouwd:

 • We nemen virtueel plaats op de stoel van een korpschef van een middelgrote zone.
 • Voor een toekomstige grootschalige gebeurtenis bereiden we ons voor op het overleg met onze overheden en de protagonisten.
 • We onderzoeken de initiatieven rond slim informatiebeheer. We doen dat in BelgiŽ en af en toe ook ruimer dan onze landsgrenzen.
 • Op die manier kristalliseert onze risicoanalyse tot concrete kansen en gevaren. Dat brengt ons samen met onze partners tot een globaal plan van aanpak en tot een politieplan.
 • Met dat plan stappen we in de 'flight simulator' waar we onze ideeŽn en werkwijzen effectief uitvoeren en zullen trachten het beheer van de gebeurtenis tot een goed einde te brengen.
 • Nadien evalueren we de uitvoering en zoeken we naar verbeterkansen.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

Het aantal plaatsen per sessie is beperkt tot 16 per taalstelsel, aangevuld met enkele stoelen voor andere disciplines (brandweercommandant, verantwoordelijke medische hulpverlening, burgemeester, veiligheidsverantwoordelijke, Ö) en Nederlandse, Luxemburgse of Duitse collega's. De plaatsen kunnen enkel worden toebedeeld aan deelnemers die voldoen aan deze voorwaarden:

 • De graad van CP, HCP of CALog niveau A bezitten;
 • Al betrokken zijn in het beheren van gebeurtenissen op het niveau Gold of Silver of verzocht zijn om daar binnenkort aan mee te werken;
 • Bij voorkeur de vorming en trainingen " pelotonscommandant " gevolgd hebben of beschikken over een vergelijkbare terreinervaring.

Hoe worden de deelnemers geselecteerd?

Voor de sessie van voorjaar 2015 worden de deelnemers geselecteerd onder de personen die beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden en de hoogste prioriteit genieten. De selectie zal gebeuren door de Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) en de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP). Prioriteitscriteria zijn onder meer:

 • Vanuit zijn/haar politiezone of gedeconcentreerde coŲrdinatie- en steundirectie (CSD) betrokken zijn bij grootschalige gebeurtenissen in de hoedanigheid van Gold of Silver Commander;
 • Vanuit de korps- of dienstleiding geconfronteerd worden met moeilijke uitdagingen op niveau van bestuurlijke fenomenen;
 • Behoren tot een korps dat een sterke behoefte heeft aan vorming inzake bestuurlijk beheer van gebeurtenissen of fenomenen.

Wat is de voorziene planning?

De Nederlandstalige sessies gaan door op volgende data:

 • 20 januari 2015 : Startsessie
 • 21 januari 2015 : Onderhandelen niveau gold
 • 22 januari 2015 : Slim informatiemanagement (start)
 • 4 februari 2015 : Slim informatiemanagement (follow-up)
 • 24-25 februari 2015 : Belgische conventies inzake politieoptreden, actiemodi, technieken
 • 24-25 maart 2015 : Kwalitatieve risicoanalyse
 • 2 april 2015 : Slim informatiemanagement (slot)
 • 11 mei 2015 : Juridische knelpunten en oplossingen
 • 12-13 mei 2015 : Globaal plan van aanpak en politieoperaties
 • 1-2 juni 2015 : Flight simulator
 • 16 juni 2015 : Evaluatie en verbetertraject

Waar zal de vorming plaats vinden?

De locaties zullen variŽren in functie van de doelstelling van elke sessie en zullen later meegedeeld worden.

Hoe kan ik mij inschrijven of informatie inwinnen?

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier in te vullen dat je hier terugvindt.
Dit ingevulde document dient ten laatste op 15 oktober 2014 gefaxt te worden naar 02/ 642.70.70 ter attentie van Patricia Milissen (N) en Guylaine Janssen (F) (DGS/DSE/DSEO/DEC).

De kandidaturen zullen overgemaakt worden aan de selectiecommissie die bestaat uit leden van de VCLP en DGA. Ten laatste begin november zullen de kandidaten de schriftelijke bevestiging van hun deelname ontvangen.

Indien je meer informatie zou willen, aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Voor vragen over het programma en de selectie::
HCP Gino VAN WYNSBERGE (N) (02/ 642.70.60 of dgs.dseo.bestpol@police.be)
CP BenoÓt KLESCZ (F) (02/ 642.70.17)

Voor praktische vragen::
Mme Guylaine JANSSEN (F) (02/ 644.87.04)
Mevr Patricia MILISSEN (N) (02/ 642.70.49)

 

 

 
Laatste update : 24-09-2014